Algemene Voorwaarden GAT-geschillen


Algemene voorwaarden

NEI-therapie Susan is aangesloten bij GAT-geschillen, de algemene voorwaarden die van toepassing zijn vind je hier.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn  klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/.

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/