Familie- en organisatieopstellingen in Lochem Achterhoek

Familie- & organisatie

opstellingen

Sta je wel op je eigen plek?

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een effectieve, snelle en krachtige methode om inzicht te krijgen in je vraag of je probleem. Het maakt zichtbaar welke dynamieken en welke patronen er in jouw familie,  in jouw bedrijf of  in jouw relatie spelen. Je krijgt zo contact met de informatie over de onderstroom die  speelt. Dat is datgene dat iedereen voelt, maar dat niemand kan vastpakken of exact kan benoemen.

Wat wordt buitengesloten? Wie staat niet op zijn eigen plek? En is er wel balans tussen geven en ontvangen? Een opstelling laat je zien en voelen hoe de werkelijke verhoudingen zijn in je gezin, met je collega's of met je familie. 

Vervolgens brengen we het systeem weer in balans. Want systemen willen compleet zijn en ze willen stromen. Als je op je eigen plek staat, kan jouw leven weer in flow gaan stromen. 

Veilige 1-op-1 setting

Soms doe ik een tafelopstelling, met poppetjes en symbolen. Jij zet jouw systeem dan letterlijk op tafel. Hoe jij de poppetjes neerzet maakt direct zichtbaar wat er speelt.  De familiedynamiek wordt ook zichtbaar: wie kreeg er juist veel aandacht en wie
moest zichzelf altijd maar redden? Of wie zorgde voor iemand anders, terwijl dat zijn of haar rol helemaal niet is?  

Ik gebruik ook wel eens vloerankers, eigenlijk gewoon gekleurde A4-tjes waar je op gaat staan. Ook dan voel je heel goed hoe diegene op die plek zich voelt. Dat is heel behulpzaam  als je wilt kijken naar wat er speelt in de relatie van jou met een ander. Het is magisch wat het wetende veld dan laat zien. Meestal voel je het zelf ook, maar soms vertaal ik voor je wat ik voel als ik op die plek sta.

Deze opstellingen doe ik allemaal zonder aanwezigheid van andere mensen, dus in een veilige 1-op-1 setting.

Opstellingen met representanten

Af en toe organiseer ik een opstellingendag met representanten. Het is bijzonder wat het wetende veld dan laat zien. Een representant, iemand die je niet kent, wordt namelijk opgesteld als 'jouw vader' of 'jouw moeder'. Het wonderlijke is dat die persoon zich dan net zo voelt of gaat gedragen als degene voor wie hij of zij is opgesteld. Je krijgt op deze manier informatie uit de representanten die waardevol is. Dat is magisch en geeft veel waardevolle informatie over het ontstaan van de verstoring of de klacht.

Verstoringen zorgen voor klachten

Een systeem maakt het duidelijk zichtbaar als er verstoringen (verstrikkingen) zijn. Er ontstaan dan klachten bij 'leden van het systeem'. Dus bij familieleden of bij werknemers van een organisatie.

Als de verantwoordelijkheid voor belangrijke gebeurtenissen niet erkend en voldoende gezien is komt de last daarvan in de regel bij iemand anders terecht. Meestal is dat de meest gevoelige in het systeem. Heel vaak is dat pas in de 2e of 3e generatie erna. Diegene gaat het dragen en krijgt  problemen in zijn leven die te maken hebben met geheimen of buitensluiting in de generaties ervoor. Diegene maakt zichtbaar wat eerder is blijven liggen, waarvoor niet voldoende verantwoordelijkheid of rouw is genomen.

Ervaring van een cliënt: 


'Zeer verhelderend en verrassend. Er zaten onverteerbare dingen in mijn familielijn. Het gaf me inzicht in mijn eigen vragen, ik zag waar bepaalde overtuigingen of klachten vandaan komen'.